Jubileusz 35-lecia świeceń kapłańskich ks. mitrata płk Aleksandra Konachowicza.

Andrzej Michaluk, Antonina Kieleczawa, Wrocław listopad,2015

W poniedziałek 12 października 2015 roku minęła 35-ta rocznica święceń kapłańskich ks. mitrata Aleksandra Konachowicza, wieloletniego duszpasterza wrocławskiej Katedry prawosławnej Narodzenia Przenajświętszej...

(więcej)


Cerkiew w Jaworze we wspomnieniach inżyniera Mikołaja Czerepanowa.

Antonina Kieleczawa, Wrocław czerwiec,2013

Mała domowa Cerkiew w Jaworze na Dolnym Śląsku powołana została w 1947 roku. ...

(więcej)


APEL KOŚCIOŁÓW W POLSCE O OCHRONĘ STWORZENIA

Zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej

Drodzy Bracia i Siostry! ...

(więcej)


Prawosławni stąd? Tutejsi

Antonina Kieleczawa, Wrocław czerwiec,2012

Coraz częściej słyszę od naszych prawosławnych Duchownych, że istnieją na Dolnym Śląsku liczne ślady działalności misyjnej śww. Cyryla i Metodego i ich uczniów. Mówił o tym również ks. Diakon Grzegorz Cebulski na spotkaniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wieża...

(więcej)


 1     2     3    następne