w obszarze kultury, edukacji i dialogu międzyreligijnego. Ilość koncertów, warsztatów dialogu, warsztatów Dzieciaki, paneli dyskusyjnych - Droga ku Tolerancji, czy spotkań w ramach Salonu Dzielnicy jest imponująca. Liczne nagrody, jakie otrzymała Fundacja Dzielnicy są najlepszym tego dowodem.

Ks. Aleksander jest szczególnie ceniony za rolę, jaką spełnia w dziele edukacji o prawosławiu. W Dzielnicy nikt nikogo nie nawraca. Każdy jest dumny ze swojego dziedzictwa i konfesji. Dzięki temu ludzie zaczynają się lepiej poznawać i rozumieć. Tysiące dzieci i młodzieży odwiedziły wrocławską cerkiew katedralną, gdzie głównie od ks. Aleksandra dowiedziały się o prawosławiu, o naszej wschodniej i greckiej tradycji. Dla przykładu zapalenie świeczek przez uczniów piątej, szóstej klasy szkoły podstawowej przed ikonami na zakończenie lekcji z ks. Aleksandrem jest zawsze ogromnym przeżyciem. Pamięta się o tym długo i dzięki takim lekcjom nabiera się szacunku do ludzi innej wiary.

Sukcesy ks. mitrata płk. Aleksandra Konachowicza są wielowymiarowe i niekwestionowane. Jest postacią niezwykłą, a zarazem skromną, pozostając zawsze z tylu na drugim planie. Tym ujmuje wielu. Nieśmiałość, a zarazem świadomość słuszności swojej drogi życiowej jest tym, co dla wielu jest synonimem prawosławnego batiuszki. Liczne nagrody, jakie otrzymał za swoją różnorodną działalność, jak awans do stopnia pułkownika WP i sprawowanie funkcji Zastępcy Prawosławnego Dziekana Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, liczne odznaczenia wojskowe i resortowe, czy podniesienie ks. Aleksandra do godności mitrata przez Synod Biskupów PAKP w roku 2014 są dowodem Jego pracy i zaangażowania w wielu sferach życia.

Mnogaja leta Wam Ojcze Aleksandrze oraz Waszej matuszce Marii i całej Waszej Rodzinie!

*) Autorzy dziękują m. Marii Konachowicz za udostępnienie zdjęć z rodzinnych archiwów.

 1     2     3     4     5 

Powrót do listy