Mowa wygłoszona przez archimandrytę Jeremiasza przed nominacją (nareczenijem) na biskupa

[Warszawa, katedra św. Marii Magdaleny, 11 marca 1983 – przyp. tłum.]

abp Jeremiasz (Anchimiuk)



"Wasza Eminencjo, Wasze Ekscelencje, wybrani przez Boga Arcypasterze!...

(więcej)


To co najważniejsze

Anna Rydzanicz

12 marca ubiegłego roku, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, odszedł ksiądz protoijerej Antoni Habura, proboszcz parafii św. Mikołaja w Zielonej Górze, św. arch. Michała w Torzymiu oraz nowo powstałej w Słubicach. To właśnie w sobotni wieczór, wracając do Zielonej Góry ze Słubic,...

(więcej)


Odszedł o. Antoni Habura

Anna Rydzanicz

14 marca, po uroczystościach pogrzebowych w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Zielonej Górze, na cmentarzu komunalnym spoczął o. prot. Antoni Habura, proboszcz parafii w Zielonej Górze, parafii św. Archanioła Michała w Torzymiu i filialnej cerkwi w Słubicach, od 1997 roku...

(więcej)


Trzy tradycje katedry

Anna Rydzanicz

31 sierpnia [2006r.] minie 60 lat od oficjalnego powołania wrocławskiej parafii. (...) Opowieść zakończyliśmy w 1963 roku, kiedy to władze miasta, nie bez oporów, przyznały parafii znajdujący się w obrębie Starego Miasta, zrujnowany poewangelicki kościół św. Barbary. Losy...

(więcej)


 1     2    następne