Ewangelie Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wielkiej Soboty.

opracowal: o. protodiakon Grzegorz Cebulski

W związku z nadchodzącym okresem Wielkiego Tygodnia poprzedzającego Paschę. Chcielibyśmy przedstawić Ewangelie Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wielkiej Soboty w języku polskim opracowane przez ks. protodiakona Grzegorza Cebulskiego....

(więcej)


Ewangelia według Św. Mateusza

opracował ks. protodiakon Grzegorz Cebulski

Przedstawiona niżej Ewangelia Św Mateusza jest owocem prac oraz potrzebą parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu. Ks. protodiakon Grzegorz Cebulski dołożył wszelkich trosk aby Ewangelia ta zawierała podziały (perykopy) zgodnie z kalendarzem cerkiewnym....

(więcej)