Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

1 List Jana 4,8-9

20 marzec

30. dzień Wielkiego Postu

Tegoroczne kazanie Jego Ekcelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego o Wielkim Poście

Diecezja Wrocławsko-Szczecińska


Diecezja Wrocławsko-Szczecińska jest jedną z 6 diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Powstała w 1951 r. Obecnie w jej skład wchodzi 45 parafii podzielonych na 5 dekanatów. Terytorium kanoniczne diecezji obejmuje województwa dolnośląskie, opolskie, lubuskie, zachodniopomorskie oraz zachodnią część województwa pomorskiego.

Ordynariuszem diecezji jest Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński z siedzibą we Wrocławiu.