Zmiana na stanowisku kapelana w 16. Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

za: www.powp.wp.mil.pl, 02.05.2022

Zgodnie z dekretem Jego Ekscelencji abp. Jerzego Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, nastąpiła zmiana na stanowisku kapelana w 16. Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

27 kwietnia br., w siedzibie 16 DBOT we Wrocławiu, miało miejsce spotkanie z jej dowódcą Panem płk. Arturem Barańskim. Dolnośląska brygada WOT, została sformowana we wrześniu 2019 r. i od samego początku jej istnienia, zostały nawiązane życzliwe i aktywne relacje z prawosławnym duszpasterstwem wojskowym w osobie ks. Grzegorza Cebulskiego. Dowództwo i kadra zawsze informowała i zapraszała prawosławnego kapelana na wszelkie uroczystości, inicjatywy i wydarzenia w brygadzie.

Tym samym, paschalny podniosły dzień, był dobrym momentem na formalne objęcie obowiązków kapelana 16 DBOT, przez ks. ppor. Igora Haburę.

Pan płk. Artur Barański z właściwą sobie kulturą i żołnierską estymą, przyjął wielkanocne podarunki, a kapłańskie i oficerskie słowa gotowości pełnienia swej posługi złożone przez ks. Igora Haburę, na ręce Dowódcy, były jak najlepszą wizytówką dla Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego tego dnia i na przyszłość.

Cofnij