Wizyta ministra obrony Rumunii we Wrocławiu i Śląsku Opolskim

za: www.powp.wp.mil.pl, 08.09.2022

W dniu 5 września przebywał we Wrocławiu, Opolu i Łambinowicach Pan Vasile Dîncu – minister obrony Rumunii, któremu towarzyszył ambasador Rumunii w Polsce Pan Theodor Cosmin Onisii, oraz oficerowie armii rumuńskiej wraz z kapelanem ks. płk George Aurelianem. Goście odwiedzili wrocławską parafię wojskową, oraz zwiedzili Wrocławski Ostrów Tumski, zapoznając się z historią miasta oraz jego prawosławnych wspólnotach począwszy od X wieku.

W Opolu, na terenie 10 Brygady Logistycznej, zacnych Gości powitał wicepremier i minister obrony Pan Mariusz Błaszczak, tam też miały miejsce rozmowy bilateralne.

Następnie, na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach, gdzie spoczywają Rosjanie, Serbowie i Rumunii, przed Pomnikiem Ofiar I Wojny Światowej odbyła się w uroczystość wojskowo-religijna, z udziałem obu Ministrów, wojewody opolskiego, dyrekcji Muzeum, żołnierzy polskich i rumuńskich, oraz kapelanów obu krajów, W jej trakcie zostały wzniesione modlitwy za zmarłych jeńców, wygłoszone przemówienia oraz złożone wieńce oraz zapalone znicze.

Stary Cmentarz Jeniecki w Łambinowicach jest dla Rumunów miejscem szczególnym, bo kryjącym prochy największej w Europie (poza Rumunią) liczby ich żołnierzy -2337 grobów jeńców rumuńskich z I wojny światowej. Prawosławny Ordynariat WP reprezentował ks. Grzegorz Cebulski –kapelan KWP we Wrocławiu i od lat związany z działalnością CMJW w Łambinowicach.

Cofnij