Święto parafialne w Oleśnicy

ks. Jerzy Szczur, 28.08.2017

15 (28) sierpnia Cerkiew prawosławna świętuje ostatnie święto z cyklu Dwunastu Wielkich Świąt w roku liturgicznym, Zaśnięcie Przenajświętszej Bogarodzicy. Jest to święto uroczyście obchodzone w Oleśnicy w parafii pod tym wezwaniem. Obchody rozpoczęły się 27 sierpnia nabożeństwem Całonocnego Czuwania. W samym dniu święta odprawiono Akatyst ku czci Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy. Następnie była sprawowana Boska Liturgia, którą wraz z proboszczem parafii współcelebrował ks. prot. Andrzej Jaroszuk ze Żmigrodu. Podczas wszystkich nabożeństw śpiewał chór parafialny pod kierunkiem Pani Neonilly Kuropka. Po Boskiej Liturgii sprawowano nabożeństwo wotywne (Molebien) do Przenajświętszej Bogarodzicy, na zakończenie którego poświęcono pierwsze tegoroczne plony ziemi oraz zioła. Z racji remontu, który jest prowadzony w cerkwi, uroczystości miały skromny charakter, a całość zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla wszystkich obecnych.

Zdjęcia: Julita Bójko-Bołkowska

Cofnij