Wizyta abp. Jerzego w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego

ks. Mariusz Kiślak, 21.02.2019

W dniach 15-16 lutego odbył się comiesięczny zjazd w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego.

Lutowe spotkanie miało charakter szczególny. Wizytę złożył rektor szkoły Arcybiskup Jerzy. Głównym punktem wizyty Arcybiskupa był wykład poświęcony św. Liturgii. Prelegent w encyklopedyczny sposób przedstawił najistotniejsze zagadnienia dotyczące tematu. Wykład Władyki był bardzo istotnym uzupełnieniem standardowego programu szkoły, który oscyluje wokół nabożeństw wieczerni i jutrzni. Wykładowcy i studenci wyrazili potrzebę spotkań z Władyką o charakterze cyklicznym. Hierarcha przewodniczył również nabożeństwom podczas zjazdu. Władyka w słowach skierowanych do studentów podziękował za determinację w nauce i podkreślił znaczenie wysiłku studentów dla jakości życia liturgicznego diecezji.

Szkoła prowadzi działalność od 2009 r. W chwili obecnej naukę pobiera 20 studentów, w tym dwoje studentów z Diecezji Łódzko-Poznańskiej i jedna osoba z Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Celem szkoły jest przygotowanie kadr, które wezmą na siebie odpowiedzialność za organizację śpiewu i czytań liturgicznych podczas nabożeństw w parafiach Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Cofnij