Niedziela św. Ojców w Przemkowie i Lesznie Górnym

Ks. Igor Popowicz, 05.01.2020

W niedzielę przed Bożym Narodzeniem, zgodnie z wieloletnią tradycją parafii w Przemkowie i Lesznie Górnym, podczas Boskiej Liturgii modlono się szczególnie w intencji zdrowia i błogosławieństwa wiernych. Zwieńczeniem modlitwy było rozdanie prosfor do podzielenia się przy wigilijnym stole, oraz życzenia by temu wydarzeniu nadać charakter przepojony miłością, wybaczeniem, spokojem bo tylko tak można godnie spotkać Narodzonego w Betlejem Zbawiciela świata Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Cofnij