Święto parafialne w lubińskiej parafii św. Trójcy

ks. Bogdan Repeła, 10.06.2020

Jednym z najbardziej oczekiwanych dni świątecznych roku liturgicznego dla prawosławnej społeczności w Lubinie jest Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, albowiem w tym dniu lubińska Cerkiew obchodzi swoje parafialne święto.

Tego roku wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz wiernych, świętu przewodniczył Ordynariusz naszej Diecezji, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński. U progu świątyni radosne słowa przywitania do Władyki skierowały dzieci. Następnie chlebem i solą, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, wyrażające wdzięczność i prośbę o błogosławieństwo, przywitał Jego Ekscelencję starosta lubińskiej Cerkwi, Bazyli Dziadyk.

Licznie zgromadzeni wierni z Lubina i okolicznych parafii uczestniczyli w Świętej Boskiej Liturgii. Swoją obecnością zaszczycili duchowni ks. mitrat Igor Popowicz z parafii Przemków i Leszno Górne, ks. mitrat Sławomir Kondratiuk z parafii Zimna Woda i Michałów, ks. Sławomir Sorokanycz z parafii Studzionki, ks. Andrzej Dudra z parafii Zielona Góra, ks. Michał Koval z parafii Torzym i Słubice, oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz z wrocławskiej katedry.

Homilię świąteczną wygłosił ks. mitrat Igor Popowicz nawiązując między innymi do Łaski Daru Ducha Świętego, spoczywającego w każdym kto przyjął Sakramenty Święte Chrztu i Bierzmowania, o Ich sprawczej sile pomagającej przetrwać każdą próbę czasu w życiu chrześcijanina.

Po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii rozpoczęto Molebień wraz z procesją wokół świątyni, wyrażając tym samym dziękczynienie Stwórcy, Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za Dary Ducha Świętego w naszym codziennym życiu, prosząc o błogosławieństwo Boże na przyszłość. Na koniec Słowo do zgromadzonych skierował Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy, dziękując wszystkim za udział w tegorocznym święcie, obszernie nawiązując do duchowej analizy przeżywania święta Zesłania Ducha Świętego w naszym życiu codziennym, szczególnie w okresie w jakim obecnie się znajdujemy.

Na koniec, słowa wdzięczności do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego skierował proboszcz parafii, ks. prot. Bogdan Repeła dziękując Władyce za obecność, arcypasterską modlitwę i błogosławieństwo. Dziękując także wszystkim zebranym, duchowieństwu, wiernym, chórowi cerkiewnemu i wszystkim obecnym za udział w tegorocznym święcie, życząc zdrowia, oraz wszelkich łask Ducha Świętego, zapraszając tym samym na kolejne święto w przyszłym roku.

Cofnij