Trzecia rocznica ingresu Arcybiskupa Jerzego na katedrę biskupów wrocławskich i szczecińskich

Kancelaria Arcybiskupia, 18.06.2020

W czwartek, 18 czerwca przypada 3. rocznica ingresu Jego Ekscelencji Najprzewiebniejszego Arcybiskupa Jerzego na katedrę prawosławnych biskupów wrocławskich i szczecińskich.

Trzy lata temu podczas uroczystego nabożeństwa Władykę Jerzego na tron biskupi wprowadzali Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz, Biskup Supraski Grzegorz oraz Arcybiskup Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla, Włodzimierz z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα

Cofnij