Rekrutacja na studia teologiczne w ChAT

za: www.orthodox.pl, 23.06.2020

Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zaprasza na studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) na kierunku o specjalności teologia prawosławna. Wydział oferuje również specjalności: teologia ewangelicka, teologia starokatolicka, teologia tradycji wyznaniowych (II stopień).

Misją Wydziału Teologicznego ChAT jest kształcenie kompetentnych teologów i przyszłych duchownych na potrzeby Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w niej niezrzeszonych. Wydział zapewnia ciekawe zajęcia wszystkim, którzy interesują się szeroko pojętą teologią, biblistyką czy historią, nawet jeśli nie jest to związane z przyszłą ścieżką zawodową a dotyczy osobistych zainteresowań. Stąd wielu członków tutejszej społeczności studiuje na dwóch kierunkach, bądź też studiuje prowadząc aktywne życie zawodowe. Dla nich Akademia przewiduje dużą elastyczność procesu dydaktycznego.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna posiada wszystkie uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk teologicznych i prowadzi szkołę doktorską.

Wydział szczyci się swoim ekumenicznym profilem kształcenia, współpracą różnych środowisk kościelnych i kulturowych, tolerancją i otwartością, szacunkiem dla każdego człowieka bez względu na pochodzenie religijne i społeczne. Wydział współpracuje również z innymi wydziałami teologicznymi w Polsce i wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Studenci mają możliwość korzystania z zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, np. w ramach programu ERASMUS+. Pracownicy Wydziału Teologicznego ChAT prowadzą badania ze wszystkich obszarów teologicznych, które nie tylko dowodzą wysokich standardów naukowych, ale są też w najlepszym sensie tego słowa ekumeniczne i międzykulturowe.

Informacje na stronach:

www.chat.edu.pl/teologia/start/

irk.chat.edu.pl

Wydział Teologiczny

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ul. Broniewskiego 48, 00-246 Warszawa,

tel. 506 002 360, 22 / 831 95 97

e-mail: teologia@chat.edu.pl

Cofnij