Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 05.07.2020

W IV niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskim soborze pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy przewodniczyły ordynariusz diecezji abp Jerzy. Władyce asystowali: ks. mitrat Konstanty Marczyk, ks. prot. Wiktor Jacewicz, ks. Paweł Filinowicz, ks. Tomasz Rubczewski, ks. Igor Habura oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

W trakcie Boskiej Liturgii zabrzmiał fragment Ewangelii wg św. Mateusza (8,5-13):

“Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi» Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: “Idź!” - a idzie; drugiemu: “Chodź tu!” - a przychodzi; a słudze: “Zrób to!” - a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.”

Po wysłuchaniu czytania ze słowem do wiernych zwrócił się gościnnie przebywający we Wrocławiu ks. Paweł Filinowicz. W swojej homilii poruszył zagadnienie wiary i ufności w moc Bożą. Ojciec Paweł zwrócił szczególną uwagę na eksponowaną w tym fragmencie teologię Logosu - Słowa. Bóg słowem stwarza świat, słowem komunikuje się z człowiekiem i słowem dokonuje cudu. Na zakończenie zachęcił wszystkich do zastanowienia się co wydarzyłoby się gdybyśmy to my usłyszeli słowa Chrystusa: “Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”?

Cofnij