Święto Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku

ks. por. Rafał Pagór, 14.07.2020

12 lipca 2020 roku był dla Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku dniem szczególnym. Tegorocznym obchodom liturgicznym ku czci św. apostołów Piotra i Pawła przewodniczył J.E. Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. W przededniu święta społeczność parafialna zebrała się na nabożeństwie całonocnego czuwania, by w pełni przygotować się do czynnego uczestnictwa w Boskiej Liturgii.

W wygłoszonej homilii Arcypasterz zwrócił szczególną uwagę na realne istnienie świata duchowego w życiu każdego człowieka. Jak czytamy w drugim rozdziale listu św. Jakuba: „…także i złe duchy wierzą i drżą.” Prawdziwa wiara powinna być poparta właściwymi uczynkami czego przykład znajdujemy w sylwetkach świętych dzisiejszego dnia. Apostołowie których dziś czcimy są realnym przykładem tego, że odpowiednie ukierunkowanie swojej woli daje nam możliwość nawrócenia na drogę chrześcijańskiej miłości.

Podczas nabożeństw Ordynariuszowi asystowali kapelani Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Liturgiczne uroczystości zakończyły się podziękowaniami i uroczystym śpiewem z życzeniami Wielu Lat - „Mnogaja Leta”.

Wyjątkowym wydarzeniem towarzyszącym świątecznym obchodom było poświęcenie ikonostasu w nowobudującej się cerkwi wojskowej przy ulicy Warszawskiej 16 w Białymstoku. Aktu poświęcenia dokonał Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Podczas uroczystości obecny był wiceprezes spółki wykonującej prace budowlane AMW SINEVIA – Pan Marek Jassak. Arcypasterz wyraził swoje zadowolenie z postępujących prac budowlanych i nadzieję na jak najszybsze ich ukończenie. Zgromadzenie zakończyło się wykonaniem wspólnej fotografii pamiątkowej na tle oświęconego ikonostasu.

Zdjęcia: ks. por. Rafał Pagór, mgr inż. Michał Uścinowicz

Za: www.powp.wp.mil.pl

Cofnij