Przygięga wojskowa księży w Akademii Wojsk Lądowych

za: powp.wp.mil.pl, 20.07.2020

17 lipca na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej 19 słuchaczy Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy – oficerskiego – Korpusu Osobowego Duszpasterstwa oraz 10 słuchaczy 3-miesięcznego Studium Oficerskiego w Korpusach Osobowych: Medycznym oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej.

Wśród przysięgających żołnierzy – kapelanów było czterech duchownych naszej Cerkwi: ks. Jarosław Jaszczuk, ks. Tomasz Rubczewski, ks. Igor Habura i ks. Paweł Filinowicz.

„Przysięga wojskowa, to ważny osobisty akt, zobowiązujący każdego żołnierza do rzetelnego i wiernego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. W słowach roty przysięgi znajdujemy wartości uniwersalne, które muszą być dla nas żołnierzy najważniejszym drogowskazem. Pamiętajcie o tym, że w tych kilku zdaniach zawarte są treści zasadnicze, takie jak: Sztandar, Bóg, Honor i Ojczyzna oraz deklaracja poświęcenia życia dla nich” – powiedział Rektor- Komendant AWL gen bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek, Przedstawiciel Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. mitrat płk dr Eugeniusz Bójko oraz Dziekan Rodzaju Sił Zbrojnych - Wojsk Lądowych ks. ppłk Sławomir Fonfara.

Do uczestników uroczystości zwrócił się również ks. szer. pchor. rez. Piotr Woszczyk – Dzisiaj to My, składając przysięgę wojskową, staliśmy się spadkobiercami bogatych i chlubnych tradycji patriotyczno-bojowych Naszego Narodu. Jesteśmy dumni, że możemy być żołnierzami w pełni oddanymi świętej dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Słuchacze od 1 lipca br. biorą udział w intensywnym szkoleniu podstawowym. W tym czasie uczyli się zasad działania na polu walki oraz brali udział w szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem. Za kilka dni rozpoczną kolejny etap służby – okres nauki i szkolenia specjalistycznego.

Cofnij