Prawosławne obchody Święta Policji we Wrocławiu

ks. Grzegorz Cebulski, 25.07.2020

Wrocławskie obchody święta Policji rozpoczęły się w dniach 15-16 lipca, natomiast w dniu 22 lipca, w prawosławnej cywilno- wojskowej parafii św. św. Cyryla i Metodego, miało miejsce nabożeństwo wotywno-dziękczynne w intencji tej formacji.

Na uroczystość przybył komendant wojewódzki Pan inspektor Dariusz Wesołowski wraz z zastępcami. Panu komendantowi towarzyszyło kilkunastu komendantów miejskich także z województwa dolnośląskiego. Swoją obecnością po raz kolejny zaszczycili Państwo Hanna i Antoni Gucwińscy, autorzy i prowadzący przez 37 lat program TV „Z kamerą wśród zwierząt” – będący jednocześnie członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.

Nabożeństwu przewodniczył proboszcz Parafii ks. mitrat płk dr Eugeniusz Bójko, ks. mitrat Piotr Sokołowski i ks. prot. Grzegorz Cebulski, kapelan KWP. Jako słowa homilii, zgromadzeni wysłuchali słów św. Mikołaja Velmirovica – nawiązujących do wszechobecnego zła, jako probierza dla wzmacniania wewnętrznej duchowej prawości każdego człowieka, w nawiązaniu do ewangelicznej postawy stróżów prawa i Władzy, o której naucza apostoł Paweł w swoich listach.

Wizyta w cerkwi miała miejsce bezpośrednio po wręczeniu awansów i nominacji przybyłych oficerów. Uczestnictwo w nabożeństwie, wysłuchanie słów świętego hierarchy, dało możliwość zapoznania się z duchowością Prawosławną, wysoko ocenioną i według słów przybyłych funkcjonariuszy- pożyteczną i oczekiwaną w dalszych wzajemnych kontaktach.

Cofnij