Prawos?awny O?rodek Mi?osierdzia "Eleos" Diecezji Wroc?awsko- Szczeci?skiej

ul. ?w. Miko?aja 40
50-128 Wroc?aw
Nr konta: 91 1240 1994 1111 0000 2497 6866

Dyrektor: ks. mgr Andrzej Jaroszuk