Bractwo M?odzie?y Prawos?awnej Diecezji Wroc?awsko-Szczeci?skiej


Opiekun duchowy: ks. Jerzy Omelianiuk
Przewodnicz?ca: Aleksandra Malisz