Duszpasterstwo Akademickie
Koszalin


ks. prot. mgr Miko?aj Lewczuk

(94) 343 18 52 / 502 117 834

Duszpasterstwo Akademickie
Szczecin


ks. prot. mgr Pawe? Stefanowski

(91) 434 50 08, 601 781 356

Duszpasterstwo Akademickie
Wroc?aw


ks. prot. Jerzy Szczur

tel. (71) 363 85 18, 603 852 038