Kapelani w wi?zieniach i aresztach ?ledczych
Koszalin


ks. prot. mgr Miko?aj Lewczuk

tel. (94) 343 18 52, 502 117 834

Kapelani w wi?zieniach i aresztach ?ledczych
Malczyce


ks. mitrat Micha? Szlaga

Kapelani w wi?zieniach i aresztach ?ledczych
Szczecin


ks. prot. mgr Pawe? Stefanowski

tel. (91) 434 50 08, 601 781 356

Kapelani w wi?zieniach i aresztach ?ledczych
Wroc?aw


ks. prot. mgr Aleksander Konachowicz

tel. (71) 344 69 16