Krajowe duszpasterstwo pszczelarzy

Przemkw

ks. mitrat mgr Igor Popowicz

tel. (76) 831 93 38, 501 77 51 45