Rada Prawos?awnej Organizacji Sportowej Diecezji Wroc?awsko-Szczeci?skiej


Prezes: ks. prot. mgr Lubomir Worhacz

tel. (76) 862 61 82