Ekumeniczny O?rodek Spotka? Integracyjnych przy Cerkwi w Soko?owsku

Unis?awska 8
Mieroszw

Kierownik: mgr Anna Larina- Dzimira
tel. 667 991 704

http://eosi-sokolowsko.org