Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Gorzowie Wielkopolskim


Historia chóru „Sotiri”

Cerkiewny Chór "Sotiria" Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wielkopolskim został utworzony we wrześniu 2005 r. Założycielem i dyrygentem jest Aleksander Lewczyszyn.

Głównym zadaniem Chóru jest śpiewanie podczas nabożeństw oraz propagowanie muzyki i kultury prawosławnej poza świątynią. Zespół ma w swym repertuarze (oprócz muzyki cerkiewnej) utwory ludowe, ukraińskie i łemkowskie. Jego członkami są osoby w różnym wieku, różnych zawodów i różnych wyznań.

Chór był organizatorem pięciu koncertów kolęd, które odbyły się w cerkwi gorzowskiej. Uczestniczył w wielu wydarzeniach i dawał liczne koncerty, zarówno w Gorzowie, jak i innych polskich miastach. Reprezentował nasze miasto i województwo w różnych częściach kraju i poza nim.

- XXXV Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego – Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. (2007)
- Spotkania z Kulturą Łemkowską - Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.
- Watra Łemkowska – Ługi (2007)
- I Wigilia Narodów – Gorzów Wlkp. (2007)
- koncert dla dzieci niepełnosprawnych – Cerkiew Prawosławna w Gorzowie Wlkp.
- wernisaż malarstwa Marka Żuławskiego - Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. (2008)
- 60. rocznica akcji "Wisła" – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. (2008)
- wystawa fotograficzna "Milcząca skarga – losy świątyń na pograniczu polsko-ukraińskim" autorstwa Marii Kaniewskiej – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. (2008)
- Łemkowskie wieczory muzyczne – Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. (2008)
- II Wigilia Narodów – Gorzów Wlkp. (2008)
- nabożeństwo ekumeniczne – katedra w Gorzowie Wlkp. (2009)


 1     2     3