Rozporządzenie w sprawie zwolnień od pracy i nauki ...

Rozporządzenie w sprawie zwolnień od pracy i nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.


"... Pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy, o którym mowa w art.42 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, ...), zwanej dalej "ustawą", powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż 3 dni przed dniem zwolnienia ..."

pobierz plik pdf
Podanie o zwolnienie na święta

Podanie o zwolnienie na święta

pobierz plik pdf

 1     2