Święto parafialne w Głogowie

ks. Dariusz Ciołka, 12.09.2021

W dniach 5-6 września w Parafii Prawosławnej pw. Św. Męczennika Maksyma Gorlickiego w Głogowie miały miejsce uroczystości związane z dniem pamięci Patrona parafii.

Święto parafialne rozpoczęło się niedzielnym popołudniem o godz. 17.00 Wielką Wieczernią, celebrowaną przez proboszcza parafii ks. mitrata Dariusza Ciołkę w asyście duchownych ks. prot. Sławomira Sorokanycza z Parafii Prawosławnej w Studzionkach oraz o. ihumena Jerzego (Omelianiuka) z Parafii Prawosławnej w Buczynie.

Uroczysta Boska Liturgia rozpoczęła się w poniedziałek 6 września o godz. 10.00. Święto parafialne w Głogowie zaszczyciło swoją obecnością bardzo wielu duchownych, na czele z ks. mitratem Sławomirem Kondratiukiem, dziekanem lubińskiego dekanatu Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, i jednocześnie proboszczem głogowskiej parafii prawosławnej w latach 1989-2019. Ks. Kondratiukowi asystowali: ks. mitrat Eugeniusz Bójko z Parafii Prawosławnej Śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, ks. proboszcz mitrat Dariusz Ciołka, ks. mitrat Piotr Sokołowski z Parafii Prawosławnej Śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, ks. prot. Lubomir Worhacz z Parafii Prawosławnej w Legnicy, ks. prot. Sławomir Sorokanycz, ks. prot. Marek Bonifatiuk z Parafii Prawosławnej w Zgorzelcu, ks. prot. Andrzej Dudra z Parafii Prawosławnej w Zielonej Górze, ks. prot. Bogdan Repeła z Parafii Prawosławnej w Lubinie, ks. Michał Koval z Parafii Prawosławnej w Torzymiu i Słubicach, ks. ihumen Spirydon Kuziak z Katedralnej Parafii Prawosławnej we Wrocławiu oraz Parafii Prawosławnej w Ząbkowicach Śląskich, ks. ihumen Jerzy Omelianiuk, ks. Jarosław Szmajda z Parafii Prawosławnej w Lesznie Górnym, ks. Igor Habura z Katedralnej Parafii Prawosławnej we Wrocławiu oraz Parafii Prawosławnej w Samborzu, ks. Adam Horbal z Parafii Prawosławnej w Malczycach i Michałowie oraz ks. protodiakon Dariusz Makuch z Parafii Prawosławnej w Malczycach.

Do Głogowa licznie przybyli także wierni z okolicznych parafii. Podczas Liturgii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. L. Worhacz, w którym – nawiązując do życia Św. Kapłana i Męczennika Maksyma – zaakcentował potrzebę głębokiej wiary w plany Boże i niezachwianego dawania świadectwa prawosławnego chrześcijanina w życiu codziennym przez każdego wiernego, czego konsekwencją jest nadzieja na otrzymanie łaski zbawienia.

Po procesji wokół głogowskiej świątyni, jedynej na świecie zbudowanej ku czci Św. Maksyma, ze słowem dziękczynnym za modlitwę i przybycie na święto patronalne cerkwi w Głogowie do wszystkich zwrócił się ks. proboszcz D. Ciołka. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

Cofnij