Zakończono kolejne etapy prac remontu Cerkwi w Bobolicach

ks. Jarosław Biryłko, 31.01.2022

Z błogosławieństwa abp. Jerzego ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej w 2021 roku trwały kolejne etapy prac przy zabytkowej Cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach.

Zakończono prace przy II etapie renowacji zabytkowej elewacji.

Zakres prac obejmował remont dwóch ścian bocznych i ściany ołtarzowej. Spoinowanie, czyszczenie i wymianą uszkodzonych cegieł oraz kształtek . Udało się zakończyć całkowity remont zewnętrzny świątyni.

Zakończono także kolejny etap prac wewnątrz cerkwi.

Zakres prac obejmował , remont tynków wewnętrznych, remont stolarki okiennej i drzwiowej wraz z konserwacją zabytkowych witraży oraz malowanie stropu.

Na ten cel udało się pozyskać dotacje ze środków : Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ( Fundusz Kościelny ), Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Gminy Bobolice oraz środków własnych parafii i wpłat od ofiarodawców.

Zabytkowa świątynia jest cerkwią filialną Parafii Prawosławnej w Szczecinku. Liczy zaledwie 4 rodziny. Wszelkie działania i prace związane z utrzymaniem, remontem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie dalszego remontu byśmy jak najszybciej mogli ponownie sprawować Świętą Liturgię w odremontowanej cerkwi.

Wszelkie wpłaty, ofiary można kierować na konto:

PARIBAS BANK 69 1600 1462 1818 5286 4000 0001

Parafia Prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach

ul. Pocztowa 17

76-020 Bobolice

661-877-000

Cofnij