Abp Jerzy wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów AWL we Wrocławiu

za: www.powp.wp.mil.pl, 12.09.2022

Dzisiaj wspólnie z Wami i Waszymi najbliższymi, świętujemy Wasz sukces i My – cała społeczność Akademii Wojsk Lądowych! - powiedział Rektor-Komendant płk dr hab. Piotr Płonka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 234 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych.

Uroczystość odbyła się 10 września br. na Placu Wolności we Wrocławiu. Na pierwszy stopień oficerski promowani zostali podchorążowie Korpusu Osobowego Medycznego oraz słuchacze Studium Oficerskiego.

Aktu promowania na pierwszy stopień oficerski dokonali: Zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. broni dr Piotr Błazeusz, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak oraz Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej Klisz.

Podchodząc do podium, absolwenci przyklękali na nim, a promujący wypowiadał słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

Z okazji promocji absolwentów Uczelni na stopień podporucznika, na ręce Rektora-Komendanta wpłynęło szereg listów z życzeniami i gratulacjami.

List Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pani Elżbiety Witek odczytał Poseł na Sejm RP pan Paweł Hreniak: „Dzisiejszy ważny i przełomowy moment w Waszym życiu to piękny przejaw patriotyzmu, a zarazem olbrzymie zobowiązanie. Jestem pewna, że wypełnicie je wzorowo, zgodnie ze złożoną przysięgą i własnym poczuciem obowiązku. W takim przekonaniu utwierdza mnie również renoma i dorobek Akademii Wojsk Lądowych, profesjonalizm jej kadry i zaangażowanie słuchaczy. Wrocławska uczelnia bowiem od początku swojego istnienia kształci oraz wychowuje znakomicie przygotowane kadry dowódcze Wojska Polskiego.”

Do bohaterów dzisiejszej uroczystości zwrócił się Premier pan Mateusz Morawiecki: „Wierzę, że służba, która stanie się wkrótce treścią Waszego życia, będzie też źródłem zawodowej, a także ludzkiej satysfakcji. Wiem, że do swoich obowiązków jesteście znakomicie przygotowani. A dzięki Waszej sumienności w wypełnianiu żołnierskich zadań, miliony rodaków będą mogły czuć się bezpiecznie oraz pomyślnie się rozwijać”. List odczytała Poseł na Sejm RP pani Mirosława Stachowiak-Różecka.

  • Dziś Wy absolwenci Akademii Wojsk Lądowych, dołączacie do grona oficerów Wojska Polskiego. Waszym zadaniem jest spełnić nadzieje i oczekiwania Rodaków. Jestem pewien, że tak będzie – że posiadacie wiedzę i hart ducha konieczne by mierzyć się z wyzwaniami, które napotkacie na swojej drodze zawodowej. Pamiętajcie, że dołączacie do grona tych, którzy tworzą przyszłość Wojska Polskiego – zwrócił się do nowo promowanych oficerów Rektor-Komendant płk dr hab. Piotr Płonka odczytując list od Ministra Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka.

  • Pamiętajcie, że to tylko początek Waszej edukacji. Trzeba się dalej rozwijać, kształcić, poszerzać wiedzę, zdobywać doświadczenie – tymi słowami zwrócił się do absolwentów Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Piotr Błazeusz.

Trzech najlepszych absolwentów: sierż. pchor. Damian Batorski, st. kpr. pchor. Arkadiusz Kietla oraz plut. Martyna Maksymiuk, którzy ukończyli sześcioletnie studia na Kolegium Wojskowo-Lekarskim oraz dwunasto- i trzymiesięczne Studium Oficerskie z pierwszymi lokatami, zostało wyróżnionych przez Rektora-Komendanta pierścieniami pamiątkowymi Akademii oraz nagrodami rzeczowymi.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: Prawosławny Ordynariusz Wojskowy ks. abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski, Naczelny Kapelan Ewangelicki Biskupa Wojskowego ks. bp Marcin Makula, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. płk Kryspin Rak.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów absolwentów, na czele których maszerowały: Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oraz kompania honorowa AWL.

Młodzi oficerowie uzupełnią wkrótce szeregi jednostek oraz instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

8 września na terenie koszar Akademii Wojsk Lądowych miało miejsce uroczyste nabożeństwo dziękczynne w intencji nowo promowanych oficerów. Z ramienia POWP Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego reprezentował kapelan KWP we Wrocławiu ks. prot. Grzegorz Cebulski.

Cofnij