Inauguracyjne spotkanie chóru dziecięcego przy Katedrze pw. NPB we Wrocławiu

Anna Sydoruk

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz ich rodziców na inauguracyjne spotkanie chóru dziecięcego, które odbędzie się 1-go października po drugiej Liturgii w salce katechetycznej. Na spotkaniu zostaną omówione kwestie organizacyjne dotyczące wznowienia cyklicznych spotkań chóru dziecięcego działającego przy naszej parafii. Spotkania te zgodnie z praktyką lat ubiegłych będą doskonałym miejscem integracji naszych dzieci i młodzieży. Poznając tajniki śpiewu cerkiewnego, dzieci nie tylko zdobywają wiedzę religijną, kształtują przywiązanie do cerkwi, ale również doskonale się bawią, wychowując w duchu prawosławia.

Serdecznie zapraszamy!

Cofnij