Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4,6-7

24 luty

6. dzień Wielkiego Postu

Kazanie Jego Ekcelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego o Wielkim Poście

Diecezja Wrocławsko-Szczecińska


Diecezja Wrocławsko-Szczecińska jest jedną z 6 diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Powstała w 1951 r. Obecnie w jej skład wchodzi 45 parafii podzielonych na 5 dekanatów. Terytorium kanoniczne diecezji obejmuje województwa dolnośląskie, opolskie, lubuskie, zachodniopomorskie oraz zachodnią część województwa pomorskiego.

Ordynariuszem diecezji jest Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński z siedzibą we Wrocławiu.