Pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę

Lubomiła Rydzanicz

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego Stowarzyszenie Prawosławne im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu zaprasza Parafian na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę -Święto Przemienienia Pańskiego 19 sierpnia 2019r.

Program pielgrzymki:

17 sierpnia (sobota) 2019 Godz. 19.00- zbiórka pielgrzymów w Lubinie przy Cerkwi, wyjazd do Legnicy, 19.30.- zbiórka pielgrzymów przy Cerkwi w Legnicy, wyjazd do Wrocławia, Godz. 21.00- molebień, wyjazd z Wrocławia na Św. Górę Grabarkę.

18 sierpnia (niedziela) 2019 Uczestniczenie w nabożeństwach na Św. Górze Grabarce.

19 sierpnia (poniedziałek) 2019 Godz.13.30- po Boskiej Liturgii wyjazd z Grabarki, obiad w Siemiatyczach. Wyjazd do Supraśla, kolacja, nocleg.

20 sierpnia (wtorek) 2019 Boska Liturgia, śniadanie, zwiedzanie Monasteru Supraskiego. Wyjazd do Warszawy, panichida przy grobie J. E. Arcybiskupa Jeremiasza. Wyjazd do Wrocławia, Legnicy, Lubina.

Koszt pielgrzymki 380.00 zł.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do 9 sierpnia b.r. na adres e-mail stowpraw.wroclaw@interia.pl lub telefonicznie: 506 026 361, 663 881 114, 71/352 32 98

Prosimy o podanie Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu.

Cofnij