Warsztaty językowe z cerkiewno-słowiańskiego, hebrajskiego oraz jidysz we Wrocławiu

Fundacja Czterech Wyznań

Wrocławska Fundacja Czterech Wyznań informuje, że ruszyły zapisy na warsztaty językowe.

W tym roku w ofercie jest możliwość uczestnictwa w trzech cyklach spotkań: języka hebrajskiego, języka jidysz oraz języka cerkiewno-słowiańskiego. Na każdy cykl składa się 5 dwugodzinnych spotkań.

Warsztaty Języka Hebrajskiego: Czy wiesz, że językiem hebrajskim posługuje się około 8 milionów ludzi na całym świecie? Szacunki nie są pewne, bo ilość Żydów żyjących poza Izraelem i używających języka hebrajskiego jest trudna do określenia. Hebrajski wywodzi się z języka biblijnego. W średniowieczu w użyciu była jedynie jego forma pisana, która dominowała aż do końca XIX wieku, kiedy to za sprawą żydowskiego lingwisty Eliezera ben Jehudy postała współczesna wersja języka hebrajskiego. Jest to najpopularniejszy język wśród diaspory żydowskiej. Pierwsze spotkanie już 30.09 br. (poniedziałek) w godz. 16-18:00, Budynek “Pod ciśnieniem”, u. Sudecka 96, sala nr 48. Zajęcia poprowadzi mgr Tomasz Duda (Katedra Judaistyki, Uniwersytet Wrocławski).

Warsztaty Języka Jidysz: Podczas cyklu 5 spotkań z językiem jidysz uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać historię, specyfikę i egzotykę tego języka. Opanują alfabet hebrajski, którym posługuje się jidysz oraz podstawowe zwroty w tym języku. Będą mieli także okazję usłyszeć jidysz w filmie, bajce, rozmowie oraz zaśpiewać niejedną piosenkę. Dowiedzą się także tego, dlaczego Wrocław jest ważnym miejscem dla tego języka. Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane jidysz, ale także i te, które słyszą o tym języku po raz pierwszy! Pierwsze spotkanie już 07.10 br. (poniedziałek) w godz. 17-19:00, w Katedra Judaistyki, UWr, (św. Jadwigi 3/4) gabinet 117. Zajęcia poprowadzi dr Anna Kałużna (Katedra Judaistyki, Uniwersytet Wrocławski).

Warsztaty Języka Cerkiewnosłowiańskiego: Cerkiewnosłowiański to literacki i liturgiczny język używany w Cerkwi Prawosławnej. Wywodzi się od języka praindoeuropejskiego, na podstawie którego tysiąc lat przed naszą erą zaczęła się formować prasłowiańska grupa etniczno-językowa. Z niej wywodzą się współczesne języki zachodnio słowiańskie (m. in. polski, czeski, słowacki), wschodniosłowiańskie (rosyjski, ukraiński, białoruski) oraz południowosłowiańskie (serbochorwacki, słoweński, bułgarski i macedoński). Język cerkiewnosłowiański ma wyjątkowe znaczenie dla studiów slawistycznych oraz badań nad językami słowiańskimi. Jest on najstarszą utrwaloną fazą w rozwoju języków słowiańskich. Pierwsze spotkanie już 03.10 br. (czwartek) w godz. 18:00-20:00, w salce parafialnej przy Katedrze Prawosławnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (ul. Św. Mikołaja 40). Zajęcia poprowadzi ks. Igor Habura.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY i wymaga jedynie wcześniejszego zgłoszenia. Aby wziąć udział w wybranym cyklu warsztatów, należy napisać maila na adres biuro@fundacja4wyznan.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: biuro@fundacja4wyznan.pl.

Cofnij