Zapisy na warsztaty języka cerkiewnosłowiańskiego on-line

ks. Igor Habura

Ruszyły zapisy na warsztaty językowe prowadzone przez wrocławską Fundację Czterech Wyznań. Spotkania będą się odbywać w formie on-line na platformie zoom.

Do wyboru są trzy języki:

Hebrajski - prowadzący mgr Tomasz Duda

Jidysz - dr Anna Kałużna

Cerkiewnosłowiański - ks. Igor Habura

Więcej informacji na naszej stronie internetowej:

www.fundacja4wyznan.pl

Cofnij