Szkoła Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego – online

ks. Mariusz Kiślak

Szkoła Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego prowadzi zajęcia w trybie zdalnym. Szkoła mogła sprostać nowym wyzwaniom dzięki organizacyjnej pomocy pani Anny Sydoruk z Wrocławia.

Pierwsze zajęcia online odbyły się 30 i 31 października. Następne zaplanowane są w terminie 20-21 listopada. Materiały/nagrania na zajęcia ze śpiewu liturgicznego zostaną przesłane studentom drogą mailową.

Cofnij