Akcja "zostań przyjacielem cerkiew.pl"

za: www.cerkiew.pl

Drodzy czytelnicy, zachęcamy Was do wzięcia udziału w akcji “zostań przyjacielem cerkiew.pl”!

Serwis www.cerkiew.pl jest największą polską stroną o Prawosławiu. Od 2002 roku publikuje informacje o historii i współczesności Cerkwi w Polsce i na świecie. Stara się pokazywać jej piękno, mądrość i doświadczenie. Sukcesywnie rozszerza swoje kompedium wiedzy o prawosławiu i ułatwia polskojęzycznym czytelnikom dostęp do nauczania Cerkwi.

Serwis nieustannie się rozwija. Poza bieżącą działalnością, staramy się tworzyć nowe rozwiązania i modernizować stare, realizować projekty edukacyjne i popularyzujące prawosławie. Wśród nich wymienić można realizacje aplikacji mobilnej kalendarz.cerkiew.pl lub wielokamerowe transmisje online. Stoimy również przed wyzwaniem kompletnej przebudowy naszego głównego serwisu.

Niestety, nie wszystkie te przedsięwzięcia jesteśmy w stanie udźwignąć samą siłą wolontariatu. Czasem brak stabilności w naszych działaniach opóźnia niektóre inicjatywy, a z części z nich zmuszeni jesteśmy rezygnować.

Chcielibyśmy przedstawić Wam nową inicjatywę, w której to Wy – czytelnicy, możecie odegrać główną rolę i przyczynić się do rozwoju naszego serwisu. Akcja „Zostań Przyjacielem cerkiew.pl” polega na ustawieniu przez Was polecenia zapłaty – przelewu stałego, na dowolną kwotę. To utworzenie swoistej, dobrowolnej subskrypcji, dzięki której zyskamy comiesięczne fundusze na dalszą pracę i rozwój. Każda wpłata - 5, 10, czy 50 zł będzie dla nas wielkim wsparciem i pomoże zarówno w bieżącym funkcjonowaniu, jak również tworzeniu planów na przyszłość. Zostań Przyjacielem cerkiew.pl i wesprzyj nas wpłatą na konto:

Stowarzyszenie Orthnet 96 1240 5211 1111 0010 4608 9158 Z dopiskiem: “przyjaciel cerkiew.pl”

Cofnij