Zaproszenie na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę

Lubomiła Rydzanicz

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego Stowarzyszenie Prawosławne im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu zaprasza Parafian na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę - Święto Przemienienie Pańskie 19 sierpnia 2021r.

Program pielgrzymki:

17 sierpnia (wtorek) 2021

Godz. 19.00- zbiórka pielgrzymów w Lubinie przy Cerkwi, wyjazd do Legnicy,

19.30.- zbiórka pielgrzymów przy Cerkwi w Legnicy, wyjazd do Wrocławia,

Godz. 21.00- molebień, wyjazd z Wrocławia na Św. Górę Grabarkę.

18 sierpnia (środa) 2021

Uczestniczenie w nabożeństwach na Św. Górze Grabarce.

Panichida przy grobie J.E. Arcybiskupa Aleksego

19 sierpnia (czwartek) 2021

Godz.13.30 - po Boskiej Liturgii wyjazd z Grabarki, obiad w Siemiatyczach.

Wyjazd do Supraśla, modlitwa przy Moszczach Św. Gabriela.

Kolacja, nocleg.

20 sierpnia (piątek) 2021

Boska Liturgia, śniadanie, zwiedzanie Monasteru Supraskiego. Modlitwa przy grobie J.E Arcybiskupa Mirona.

Wyjazd do Warszawy, panichida przy grobie J. E. Arcybiskupa Jeremiasza.

Wyjazd do Wrocławia, Legnicy, Lubina.

Koszt pielgrzymki 500,00 zł.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do 8 sierpnia b.r.

na adres e-mail stowpraw.wroclaw@interia.pl lub telefonicznie:

506 026 361, 663 881 114, 71/352 32 98 po 19:00.

Prosimy o podanie

Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu (do ubezpieczenia )

Cofnij