Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Wrocławskiego

ks. Igor Habura

W sobotę 23 grudnia w Cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Malczycach odbędą się Bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Wrocławskiego. Spowiedź rozpocznie się o godz. 8.30, Boska Liturgia bezpośrednio po zakończeniu spowiedzi (ok. 9-9.30).

Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w rekolekcjach.

Cofnij