Zaproszenie na koncert do Ząbkowic Śląskich

o. ihumen Spirydon (Kuziak)

W imieniu organizatorów: proboszcza Cerkwi św. Jerzego o. Spirydona, burmistrza miasta Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka oraz dyrektora ZCKiT Pawła Onyśków, serdecznie zapraszamy na Koncert Muzyki Cerkiewnej w wykonaniu “Chóru św. Jerzego”.

Podczas koncertu zaśpiewane zostaną utwory z okresu paschalnego (wielkanocnego), ponadto przybędzie do nas gość specjalny, dr Agnieszka Drożdżewska (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego), która poprowadzi wykład na temat: Oblicza kultury muzycznej Ząbkowic Śląskich od czasów najdawniejszych do współczesności.

Koncert odbędzie się w sobotę 4.06.2022r. o godz. 17.00 w Cerkwi św. Jerzego w Ząbkowicach Ślaskich, ul.Kłodzka 6.

O godz. 16.00 sprawowana będzie Wieczernia.

Cofnij