Zaproszenie na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę

Lubomiła Rydzanicz

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego Stowarzyszenie Prawosławne im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu zaprasza Parafian na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę na Święto Przemienienie Pańskie 18-19 sierpnia 2022r.

Program pielgrzymki:

17 sierpnia (środa) 2022r.

Godz. 19.00- zbiórka pielgrzymów w Lubinie przy Cerkwi, wyjazd do Legnicy,

19.30.- zbiórka pielgrzymów przy Cerkwi w Legnicy, wyjazd do Wrocławia.

Godz. 21.00- molebień, wyjazd z Wrocławia na Św. Górę Grabarkę.

18 sierpnia (czwartek) 2022r.

Uczestniczenie w nabożeństwach na Św. Górze Grabarce.

Panichida przy grobie J.E. Arcybiskupa Aleksego

19 sierpnia (piątek) 2022r.

Godz.13.30- po Boskiej Liturgii wyjazd z Grabarki, obiad w Siemiatyczach.

Wyjazd do Supraśla, modlitwa przy Moszczach Św. Gabriela –Cerkiew w Zwierkach. Kolacja, nocleg.

20 sierpnia (sobota) 2022r.

Boska Liturgia, śniadanie, zwiedzanie Monasteru Supraskiego. Modlitwa przy grobie J.E Arcybiskupa Mirona. Wyjazd do Warszawy, Wyjazd do Wrocławia, Legnicy,Lubina.

Koszt pielgrzymki 620,00 zł.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do 8 sierpnia b.r.

na adres e-mail stowpraw.wroclaw@interia.pl lub telefonicznie:

506 026 361, 663 881 114, 71/352 32 98 po 19:00.

Prosimy o podanie:

imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu (do ubezpieczenia )

Cofnij