Wystawa o Akcji Wisła w naszej diecezji

ks. Lubomir Worhacz

Staraniem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla Ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, do naszej diecezji dotarła wystawa upamiętniającą tragiczną 70. rocznicę Akcji Wisła pt. „Sumni dni nastały… Akcja Wisła (1947) i jej skutki dla Kościoła Prawosławnego”. Jej autor dr Grzegorz Kuprianowicz, na piętnastu planszach wykonanych w systemie roll- up, w sposób systematyczny przedstawia historiografię, dokumenty oraz fotografię z czasów sprzed, w trakcie i zaraz po wysiedleniach, uwzględniając wpływ Akcji Wisła na strukturę Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

Wystawę można obejrzeć do końca sierpnia w świetlicy parafialnej przy parafii prawosławnej w Legnicy. Wielebnych księży zainteresowanych wypożyczeniem niniejszej wystawy proszę o kontakt tel. 603579215 lub e-mail orthodox.leg@gmail.com.

Cofnij