Druga edycja warsztatów ikonograficznych we Wrocławiu

Lubomiła Rydzanicz

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego Stowarzyszenie Prawosławne im. Śww. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu zaprasza na II edycję warsztatów ikonograficznych

Termin: od 5 marca (poniedziałek) do 11 marca (niedziela wernisaż) 2018r., w godz. 16.00-21.00

Miejsce warsztatów : Kamienica pod Aniołami (sala konferencyjna), Wrocław, ul Kazimierza Wlk. 31-33

Zgłoszenia są przyjmowane do 29 stycznia 2018r. na adres e-mail stowpraw.wroclaw@interia.pl

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i uiszczenie opłaty za warsztaty na konto Stowarzyszenia.

Zajęcia poprowadzi Jan Grigoruk - ikonograf, muzealnik, teolog, absolwent Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim i Wydziału Historii Sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Cofnij