Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę

Eliasz Hunczak

Zapraszamy młodzież Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej na XXXIX Ogólnopolską Paschalną Pielgrzymkę Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę.

Poza programem na św. Górze Grabarce odwiedzimy Klasztor św. Dymitra w Sakach i św. Katarzyny w Zaleszanach.

Wyjazd 10 maja, godz. 23.00 spod Katedry we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 40. Powrót w niedzielę 13 maja w godzinach popołudniowych, tak by nie kolidowało to z poniedziałkowym programem zajęć uczestników.

Zapisy do 28 kwietnia prowadzi Eliasz Hunczak, tel: 726 113 202 i Paweł Cebulski, tel: 883 973 187. Bardzo prosimy o niezwlekanie z zapisami. Jest to ważne przy rezerwacji pojemności autobusu.

Koszt: 60 zł

Warto być razem!

Cofnij