Dzień Świętych Wileńskich Męczenników w cerkwi śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu

ks. Grzegorz Cebulski

Dzień 26-27 kwietnia to liturgiczne wspomnienie śww. Wileńskich Męczenników Antoniego, Jana i Eustachego. W parafii śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, znajdują się relikwie tych XV-wiecznych świętych, które zostały podarowane w  2003 roku przez metropolitę Litwy Chryzostoma, jako dar dla parafii, której pierwsi parafianie w 80% stanowili wierni z terenów właśnie wileńszczyzny. Relikwie zostały umieszczone w relikwiarzu znajdującym się w dolnej kaplicy- krypcie, która jest także poświęcona tymże świętym.

Serdecznie zapraszamy przewielebnych księży i wiernych, do wspólnego świętowania wspomnienia Męczenników w obecności ich świętych cząsteczek, w czwartek 26 kwietnia o godz.17.00 oraz w piątek 27 kwietnia na Świętej Liturgii o godz. 9.00.

Cofnij