Zapisy do Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego

ks. Marek Kiślak

Z błogosławieństwa Arcybiskupa Jerzego zapraszamy parafian z Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej na I rok nauki w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego.

Cel nauki: nabycie umiejętności pozwalających organizować śpiew i czytanie tekstów cerkiewnosłowiańskich na potrzeby liturgiczne parafii. Przedmioty: teoria śpiewu, język cerkiewnosłowiański (wymowa synodalna i halicka), śpiew liturgiczny, ustaw Nauka przewidziana jest na IV lata. Studenci nie ponoszą kosztów związanych z nauką i pobytem podczas zjazdów. Zjazdy raz w miesiącu, piątek i sobota w Prawosławnym Domu Opieki św. Stefana, ul. Cieplicka 70a, Jelenia Góra - Cieplice

Zasady rekrutacji:
1. Podanie do Arcybiskupa ( kierowane na kancelarię diecezji wrocławsko – szczecińskiej)
2. Opinia od proboszcza
3. Rozmowa kwalifikacyjna, określenie predyspozycji słuchowych w kontekście śpiewu podczas pierwszego zjazdu.

Pytania i informacje pod numerem telefonu: 609 453 424

Pierwszy zjazd w roku szkolnym 2017/2018 - 27-28 październik 2017r. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji pod adresem - szkolaspiewu.cerkiew.pl/zapisy

Cofnij