Katedra prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu

photo

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW WIELKIEGO TYGODNIA I PASCHY - РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА И ПАСХА

ks. Jerzy Szczur, 17.04.2022

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW WIELKIEGO TYGODNIA

18.04 – Wielki Poniedziałek – Czasy (czytanie Ewangelii wg Jana), Wieczernia, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów – godz. 8.00

Jutrznia – godz. 17.00

19.04 – Wielki Wtorek - Czasy (czytanie Ewangelii wg Jana), Wieczernia, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów – godz. 8.00

Jutrznia – godz. 17.00

20.04 – Wielka Środa - Czasy (czytanie Ewangelii wg Jana), Wieczernia, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów – godz. 8.00

Jutrznia – godz. 17.00

21.04 – Wielki Czwartek– Wspomnienie Mistycznej Wieczerzy – Liturgia – godz. 8.00

Jutrznia Wielkiego Piątku – 12 Ewangelii Męki Pańskiej – godz. 17.00

22.04 – Wielki Piątek – Dzień ścisłego postu – Czasy – godz. 8.00

Wieczernia z wyniesieniem Płaszczanicy – godz. 14.00

Jutrznia z obrzędem pogrzebu – godz. 18.00

23.04 – Wielka Sobota – Liturgia – godz. 8.00, poświęcenie chleba i wina

Oświęcanie święconek – 12.00 - 21.00

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW PASCHALNYCH

23/24.04 – NIEDZIELA - Zmartwychwstanie Pańskie - Pascha Chrystusowa

Początek nabożeństwa paschalnego – godz. 23.20

Jutrznia i Boska Liturgia Paschalna – godz. 24.00

Liturgia - godz. 9.00

Wielka Paschalna Wieczernia - godz. 14.00

25.04 – Poniedziałek Paschalny - Boska Liturgia – godz. 9.00

Wieczernia – godz. 17.00

26.04 – Wtorek Paschalny – Boska Liturgia – godz. 9.00

Wieczernia – godz. 17.00

27.04 – Środa Paschalna – Boska Liturgia – godz. 9.00

Wieczernia – godz. 17.00

28.04 – Czwartek Paschalny – Boska Liturgia – godz. 9.00

Wieczernia – godz. 17.00

29.04 – Piątek Paschalny - Boska Liturgia – godz. 9.00

Wieczernia – godz. 17.00

30.04 – Sobota Paschalna – Boska Liturgia – godz. 9.00

Całonocne czuwanie – godz. 17.00

01.05 – Niedziela – Boska Liturgia- 8.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

18.04 – Великий Понедельник – Часы \ чтение Евангелия от Иоанна,Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров – 8.00

Утреня – 17.00

19.04 – Великий Вторник - Часы \ чтение Евангелия от Иоанна, Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров – 8.00

Утреня – 17.00

20.04 – Великая Среда - Часы \ чтение Евангелия от Иоанна, Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров – 8.00

Утреня – 17.00

21.04 – Великий Четверг – Воспоминание Тайной Вечери – Литургия - 8.00

Утреня Великой Пятницы – 12 Страстных Евангелий – 17.00

22.04 – Великая Пятница – Строгий пост – Часы – 8.00

Вечерня с выносом Плащаницы – 14.00

Утреня с чинон погребения – 18.00

23.04 – Великая Суббота – Литургия - 8.00, oсвящение хлеба и вина

Пасхи освящаем – 12.00 - 21.00

РАСПИСАНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

23/24.04 – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Начало пасхальнаго богослужения – 23.20

Утреня и Литургия Пасхальные – 24.00

24.04 - Литургия - 9.00

Великая Пасхальная Вечерня - 14.00

25.04 – Понедельник Пасхальный - Литургия – 9.00

Вечерня – 17.00

26.04 – Вторник Пасхальный - Литургия 9.00

Вечерня – 17.00

27.04 – Среда Пасхальная – Литургия – 9.00

Вечерня – 17.00

28.04 – Четверг Пасхальный – Литургия – 9.00

Вечерня – 17.00

29.04 – Пятница Пасхальная – Литургия – 9.00

Вечерня – 17.00

30.04 – Суббота Пасхальная – Литургия – 9.00

Всенощное бдение – 17.00

01.05 – Воскресенье – Литургии - 8.00

Cofnij