Dekret Nr 10/2019/A Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Dodano: 28.01.2019

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr 10/2019/A Ks. dziekana mitrata Sławomira Kondratiuka zwalnia ze stanowiska Proboszcza Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej i Proboszcza Parafii Prawosławnej św. Maksyma Gorlickiego w Głogowie, z dniem 10 lutego br.

Cofnij