Dekret Nr 03/2022/A Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Dodano: 12.03.2022

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr 03/2022/A ks. mgr. Adama Góralczuka deleguje do pomocy ks. Tomaszowi Mędryckiemu - Opiekunowi BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i wyznacza go opiekunem BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej w województwie dolnośląskim.

Cofnij