Konferencja „Nacjonalizm i populizm w globalnej perspektywie i rola Kościołów” w Neudietendorf

ks. Andrzej Jaroszuk, 25.11.2017

„Nacjonalizm i populizm w globalnej perspektywie i rola Kościołów” - pod takim tytułem Kościół Ewangelicki Środkowych Niemiec (EKM) zorganizował w dniach 17-18 listopada konferencję, która odbyła się w Akademii Ewangelickiej Neudietendorf koło Erfurtu w Niemczech. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście i przedstawiciele partnerskich Kościołów EKM: bp Gracham Usher z Anglii, prof. William Fields Uniwersytet Stanowy New Jersey w USA, prof. Ondrej Prostrednik Uniwersytet w Bratysławie, pastor Peter Hjorth Diecezja Lund Szwecja, ks. Marek Kiślak i ks. Andrzej Jaroszuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Konferencję rozpoczął Christian Furmann referatem wprowadzającym: „Populizm wszędzie … i w Kościele”. Następnie prof. Frank Decker z Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn wygłosił wykład pt.: „Przyczyny wzrostu nacjonalizmu w globalnej perspektywie”, w którym jako akademik przeanalizował fenomen zaistniałej sytuacji we współczesnym świecie.

Zaproszeni goście uczestniczyli w panelu dyskusyjnym, w którym uczestnicy wypowiadali się na temat tendencji nacjonalistycznych i populistycznych. Temat debaty brzmiał: „Nacjonalizm, populizm i światowa rola Kościołów”.

Na zakończenie dnia Christian Wagner przybliżył uczestnikom spotkania, jak kształtuje się problem nacjonalizmu w Kościele Ewangelickim Środkowych Niemiec stwierdzając jednoznacznie, że wierni Kościoła Ewangelickiego w Turyngii chętniej rezygnują z wolności na rzecz bezpieczeństwa. Zauważył również korelacje pomiędzy wysokim standem życia mieszkańców danego państwa z obawą utraty dotychczasowych przywilejów - życia w dobrobycie. Takie sytuacje mogą być przyczynkiem do wzrostu tendencji nacjonalistycznych i populistycznych, niezależnie od podłoża historycznego i narodowościowego danego państwa.

Kolejny dzień konferencji rozpoczął się od wspólnej porannej modlitwy. Następnie miała miejsce dyskusja na temat nacjonalizmu i populizmu w kontekście Starego i Nowego Testamentu oraz wczesnochrześcijańskich idei.

Sympozjum zakończyło się debatą w małych grupach, w których wszyscy uczestnicy mogli brać udział w dyskusji na temat fenomenu wzrostu nacjonalizmu i populizmu we współczesnych świecie oraz roli i możliwości Kościołów w przeciwdziałaniu podobnym zjawiskom.

Zdjęcia: ks. Marek Kiślak, Jens Lattke

Cofnij