Władyka Jerzy sprawował niedzielną liturgię w kaplicy Ordynariatu WP w Warszawie

ks. Igor Habura, 27.11.2017

W niedzielę 26 listopada Jego Ekscelencja Abp Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii w kaplicy Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie.

W homilii Władyka zwrócił uwagę na alegoryczne znaczenie przypowieści „O miłosiernym samarytaninie”. Pod postacią człowieka, który został napadnięty należy zobaczyć obraz upadłej ludzkości, pogrążonej w grzechu i cierpiącej z powodu oddalenia od Boga. Kapłan i Lewita, to obraz kapłaństwa i religii Starego Przymierza, która nie mogła ulżyć rodzajowi ludzkiemu w jego cierpieniu. Samarytanin – podkreślał Władyka – to Chrystus, zewnętrznie odrzucony, ale jedyny który mógł i zechciał wyciągnąć rękę do upadłego, na wpół żywego rodzaju ludzkiego. Władyka zwrócił uwagę na ogromną rolę miłosierdzia jako tej cnoty, która jest bardzo często kluczem do Królestwa Niebiańskiego. Na zakończenie abp Jerzy wezwał wszystkich do dokonywania dzieł miłosierdzia wobec wszystkich, nie dzieląc ludzi na lepszych i gorszych, na godnych i niegodnych naszej dobroci.

Zdjęcia: ks. Łukasz Godun, Jerzy Trofimiuk

Cofnij